Закон України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові"
Редакції документа
Редакція діє з  25.10.2020
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

close icon
Структура документа
Закон України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові"
Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство України про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові

Стаття 3. Сфера дії Закону

Стаття 4. Основні напрями державної політики у сфері донорства крові та компонентів крові, функціонування системи крові

Розділ II Державне управління та фінансування у сфері донорства крові та компонентів крові, функціонування системи крові

Стаття 5. Державне управління у сфері донорства крові та компонентів крові, функціонування системи крові

Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері донорства крові та компонентів крові, функціонування системи крові

Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та інших органів державної влади у сфері донорства крові та компонентів крові, функціонування системи крові

Стаття 8. Повноваження органів влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері донорства крові та компонентів крові, функціонування системи крові

Стаття 9. Уповноважений орган

Стаття 10. Фінансування заходів щодо популяризації та розвитку донорства крові та компонентів крові, функціонування системи крові

Розділ III Структура та засади функціонування системи крові

Стаття 11. Структура системи крові

Стаття 12. Сприяння та популяризація добровільного безоплатного донорства крові та компонентів крові

Стаття 13. Участь громадськості в організації та популяризації добровільного безоплатного донорства крові та компонентів крові

Розділ IV Умови здійснення донації крові та компонентів крові. Безпека та якість донорської крові та компонентів крові. Простежуваність, гемонагляд

Стаття 14. Умови і порядок здійснення донації крові та компонентів крові

Стаття 15. Забезпечення безпеки та якості донорської крові та компонентів крові

Стаття 16. Забезпечення простежуваності, гемонагляд

Стаття 17. Національний реєстр донорів крові

Розділ V Права та обов’язки донора крові та компонентів крові, гарантії та пільги, що надаються донору

Стаття 18. Права донора крові та компонентів крові

Стаття 19. Державні гарантії прав донора крові та компонентів крові

Стаття 20. Форми компенсації витрат, пов’язаних із здійсненням донорства крові та компонентів крові, та заходи заохочення добровільного безоплатного донорства

Стаття 21. Посвідчення донора, статус Почесного донора України та нагородження донорів державними нагородами

Розділ VI Порядок здійснення заготівлі, переробки, тестування, зберігання, розподілу та реалізації донорської крові та компонентів крові

Стаття 22. Заготівля, переробка, тестування, зберігання, розподіл та реалізація донорської крові та компонентів крові

Стаття 23. Вивезення за межі України та ввезення на територію України донорської крові, компонентів та препаратів крові

Стаття 24. Організація донорства крові та компонентів крові у разі виникнення надзвичайних ситуацій

Розділ VII Відповідальність за порушення законодавства про донорство крові та компонентів крові

Стаття 25. Відповідальність за порушення вимог щодо заготівлі, переробки, тестування, зберігання, розподілу та реалізації донорської крові та компонентів крові. Відповідальність донора крові та компонентів крові

Розділ VIII Прикінцеві та перехідні положення
Замовити персональну презентацію