Закон України "Про альтернативну (невійськову) службу"
Редакції документа
Редакція діє з  23.04.2021
Статус документа: чинний

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про альтернативну (невійськову) службу

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 15, ст.188)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 1976-XII від 12.12.91, ВВР, 1992, № 15, ст.189}

{В редакції Закону
№ 437-XIV від 18.02.99, ВВР, 1999, № 15, ст. 86}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1630-III від 06.04.2000, ВВР, 2000, № 25, ст.200
№ 1720-IV від 18.05.2004, ВВР, 2004, № 35, ст.420
№ 3108-IV від 17.11.2005, ВВР, 2006, № 1, ст.18
№ 1014-V від 11.05.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.442
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 1357-IX від 30.03.2021}

Цей Закон визначає організаційно-правові засади альтернативної (невійськової) служби (далі - альтернативна служба), якою відповідно до Конституції України має бути замінене виконання військового обов'язку, якщо його виконання суперечить релігійним переконанням громадянина.

close icon
Структура документа
Закон України "Про альтернативну (невійськову) службу"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1.

Стаття 2.

Стаття 3.

Стаття 4.

Стаття 5.

Стаття 6.

Стаття 7.

Стаття 8.

Розділ II Порядок направлення на альтернативну службу

Стаття 9.

Стаття 10.

Стаття 11.

Стаття 12.

Розділ III Проходження альтернативної служби

Стаття 13.

Стаття 14.

Стаття 15.

Стаття 16.

Стаття 17.

Стаття 18.

Стаття 19.

Розділ IV Припинення альтернативної служби

Стаття 20.

Стаття 21.

Стаття 22.

Стаття 23.

Стаття 24.

Стаття 25.

Розділ V Контроль за проходженням громадянами альтернативної служби

Стаття 26.

Стаття 27.

Замовити персональну презентацію