Закон України "Про альтернативні види палива"
Редакції документа
Редакція діє з  16.10.2020
Статус документа: чинний

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про альтернативні види палива

{Назва Закону в редакції Закону № 1391-VI від 21.05.2009}

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 12, ст. 94)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1391-VI від 21.05.2009, ВВР, 2009, № 40, ст.577
№ 4970-VI від 19.06.2012, ВВР, 2013, № 19-20, ст.177 - втратив чинність на підставі
Закону № 191-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.133
№ 514-VIII від 04.06.2015, ВВР, 2015, № 33, ст.324
№ 1713-VIII від 01.11.2016, ВВР, 2016, № 51, ст.834
№ 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295}

Цей Закон визначає правові, соціальні, економічні, екологічні та організаційні засади виробництва (видобутку) і використання альтернативних видів палива, а також стимулювання збільшення частки їх використання до 20 відсотків від загального обсягу споживання палива в Україні до 2020 року.

{Преамбула в редакції Закону № 1391-VI від 21.05.2009}

close icon
Структура документа
Закон України "Про альтернативні види палива"
Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Основні принципи державної політики у сфері альтернативних видів палива

Розділ II. Ознаки альтернативних видів палива, його споживачів, порядок їх визначення

Стаття 3. Ознаки альтернативних видів палива

Стаття 4. Альтернативні види рідкого палива

Стаття 5. Альтернативні види газового палива

Стаття 51. Альтернативні види твердого палива

Стаття 6. Порядок визначення палива альтернативним

Стаття 7. Технічні засоби, що працюють на альтернативних видах палива, та порядок підтвердження здатності технічного засобу працювати на альтернативних видах палива

Стаття 8. Особливості відносин у сфері виробництва та використання біологічних видів палива

Розділ III. Економічний механізм стимулювання у сфері альтернативних видів палива

Стаття 9. Організаційно-економічні заходи щодо стимулювання виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива

Стаття 10. Фінансування заходів щодо стимулювання виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива

Стаття 12. Норми і нормативи

Розділ IV. Порушення законодавства у сфері альтернативних видів палива

Стаття 13. Правопорушення у сфері альтернативних видів палива

Стаття 14. Відповідальність за порушення законодавства про альтернативні види палива

Розділ V. Міжнародне співробітництво у сфері виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива

Стаття 15. Міжнародне співробітництво

Розділ VI. Прикінцеві положення

Розділ VI. Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію