Закон України "Про адміністративні послуги"
Редакція діє з  21.03.2021
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

close icon
Структура документа
Закон України "Про адміністративні послуги"
Про адміністративні послуги

Про адміністративні послуги

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера дії Закону

Стаття 3. Законодавство у сфері надання адміністративних послуг

Стаття 4. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг

Стаття 5. Основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг

Стаття 6. Інформація про адміністративні послуги

Стаття 7. Вимоги щодо якості надання адміністративних послуг

Стаття 8. Інформаційна і технологічна картки адміністративної послуги

Стаття 9. Порядок надання адміністративних послуг

Стаття 10. Строки надання адміністративних послуг

Стаття 11. Плата за надання адміністративних послуг (адміністративний збір)

Стаття 12. Центр надання адміністративних послуг

Стаття 13. Адміністратор

Стаття 14. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг

Стаття 15. Надання супутніх послуг

Стаття 16. Реєстр адміністративних послуг

Стаття 17. Єдиний державний портал адміністративних послуг

Стаття 18. Фінансове та інше забезпечення надання адміністративних послуг

Стаття 19. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг

Стаття 20. Прикінцеві та перехідні положення

Замовити персональну презентацію