Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
Редакція діє з  01.01.2018
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

ЗАКОН УКРАЇНИ

Основи законодавства України про охорону здоров'я

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 2802-XII від 19.11.92, ВВР, 1993, № 4, ст.20}

{Із змінами, внесеними згідно з Декретом
№ 23-92 від 31.12.92, ВВР, 1993, № 11, ст. 93
Законами
№ 2978-XII від 03.02.93, ВВР, 1993, № 15, ст.132
№ 4039а-XII від 25.02.94, ВВР, 1994, № 28, ст.235
№ 183/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, № 41, ст.376
№ 200/94-ВР від 13.10.94, ВВР, 1994, № 45, ст.404
№ 70/97-ВР від 14.02.97, ВВР, 1997, № 15, ст.115
№ 1489-III від 22.02.2000, ВВР, 2000, № 19, ст.143
№ 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86
№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250
№ 1694-IV від 20.04.2004, ВВР, 2005, № 4, ст.83
№ 1801-IV від 17.06.2004, ВВР, 2004, № 43-44, ст.493
№ 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162
№ 2427-IV від 01.03.2005, ВВР, 2005, № 13, ст.231
№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267
№ 2624-IV від 02.06.2005, ВВР, 2005, № 26, ст.355
№ 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96
№ 3370-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.184
№ 3421-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.199
№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66
№ 657-V від 08.02.2007, ВВР, 2007, № 16, ст.215
№ 997-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.440
№ 1033-V від 17.05.2007, ВВР, 2007, № 34, ст.445}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 6-рп/2007 від 09.07.2007}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року
№ 121-VI від 12.02.2008, ВВР, 2008, № 11, ст.108}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2592-VI від 07.10.2010, ВВР, 2011, № 10, ст.63
№ 3395-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 50, ст.537
№ 3611-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 14, ст.86
№ 4000-VI від 03.11.2011, ВВР, 2012, № 23, ст.241
№ 4196-VI від 20.12.2011, ВВР, 2012, № 30, ст.348
№ 5036-VI від 04.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.223
№ 5081-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 30, ст.340
№ 5290-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.549
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 694-VII від 19.11.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.793}

{Щодо втрати чинності Закону № 2592-VI від 07.10.2010 додатково див. Закон № 763-VII від 23.02.2014, ВВР, 2014, № 12, ст.189}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745
№ 1194-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 25, ст.890
№ 1213-VII від 15.04.2014, ВВР, 2014, № 26, ст.894
№ 1590-VII від 04.07.2014, ВВР, 2014, № 36, ст.1184
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40 - щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"
№ 326-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 28, ст.237
№ 2002-VIII від 06.04.2017, ВВР, 2017, № 21, ст.245
№ 2206-VIII від 14.11.2017, ВВР, 2018, № 5, ст.32}

{Установити, що у 2016 році норми і положення частини другої статті 12, пункту "ж" частини першої статті 77 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України, згідно із Законом № 928-VIII від 25.12.2015}

{У тексті Основ законодавства України про охорону здоров'я:

слова "галузь", "подання", "державна виконавча влада", "Республіка Крим" в усіх відмінках замінено відповідно словами "сфера", "надання", "виконавча влада", "Автономна Республіка Крим" у відповідному відмінку;

слова "подавати", "подається", "подаватися", "подають" замінено відповідно словами "надавати", "надається", "надаватися", "надають";

слова "медико-санітарна допомога" і "лікувально-профілактична допомога" в усіх відмінках замінено словами "медична допомога" у відповідному відмінку;

слова "Міністерство охорони здоров'я України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я" у відповідному відмінку;

слово "акредитованих" виключено згідно із Законом № 3611-VI від 07.07.2011}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}

Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв'язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.

Основи законодавства України про охорону здоров'я визначають правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров'я в Україні, регулюють суспільні відносини у цій сфері з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров'я, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості.

close icon
Структура документа
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Законодавство України про охорону здоров'я

Стаття 2. Міжнародні договори України в сфері охорони здоров'я

Стаття 3. Поняття і терміни, що вживаються в законодавстві про охорону здоров'я

Стаття 4. Основні принципи охорони здоров'я

Стаття 5. Охорона здоров'я - загальний обов'язок суспільства та держави

Розділ II Права та обов'язки громадян у сфері охорони здоров'я

Стаття 6. Право на охорону здоров'я

Стаття 7. Гарантії права на охорону здоров'я

Стаття 8. Державний захист права на охорону здоров'я

Стаття 9. Обмеження прав громадян, пов'язані із станом їх здоров'я

Стаття 10. Обов'язки громадян у сфері охорони здоров'я

Стаття 11. Права і обов'язки іноземців та осіб без громадянства

Розділ III Основи організації охорони здоров'я

Стаття 12. Охорона здоров'я - пріоритетний напрям державної діяльності

Стаття 13. Формування державної політики охорони здоров'я

Стаття 14. Реалізація державної політики охорони здоров'я

Стаття 141. Система стандартів у сфері охорони здоров'я

Стаття 15. Органи охорони здоров'я

Стаття 16. Заклади охорони здоров'я

Стаття 17. Господарська діяльність у сфері охорони здоров'я

Стаття 18. Фінансове забезпечення охорони здоров'я

Стаття 19. Матеріально-технічне забезпечення охорони здоров'я

Стаття 20. Наукове забезпечення охорони здоров'я

Стаття 21. Податкові та інші пільги в сфері охорони здоров'я

Стаття 22. Державний контроль і нагляд в сфері охорони здоров'я

Стаття 24. Участь громадськості в охороні здоров'я

Стаття 241. Захист прав пацієнтів

Розділ IV Забезпечення здорових і безпечних умов життя

Стаття 25. Підтримання необхідного для здоров'я життєвого рівня населення

Стаття 26. Охорона навколишнього природного середовища

Стаття 27. Забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя територій і населених пунктів

Стаття 28. Створення сприятливих для здоров'я умов праці, навчання, побуту та відпочинку

Стаття 29. Збереження генофонду народу України

Стаття 30. Запобігання інфекційним захворюванням, небезпечним для населення

Стаття 31. Обов'язкові медичні огляди

Стаття 32. Сприяння здоровому способу життя населення

Розділ V Медична допомога

Розділ V Медична допомога

Стаття 33. Забезпечення надання медичної допомоги

Стаття 34. Лікуючий лікар

Стаття 35. Екстрена медична допомога

Стаття 351. Первинна медична допомога

Стаття 352. Вторинна (спеціалізована) медична допомога

Стаття 353. Третинна (високоспеціалізована) медична допомога

Стаття 354. Паліативна допомога

Стаття 355. Медична реабілітація

Стаття 356. Надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини

Стаття 36. Направлення хворих на лікування за кордон

Стаття 37. Надання медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях

Стаття 38. Вибір лікаря і закладу охорони здоров'я

Стаття 39. Обов'язок надання медичної інформації

Стаття 391. Право на таємницю про стан здоров'я

Стаття 40. Лікарська таємниця

Стаття 41. Звільнення від роботи на період хвороби

Стаття 42. Загальні умови медичного втручання

Стаття 43. Згода на медичне втручання

Стаття 44. Застосування методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарських засобів

Стаття 45. Медико-біологічні експерименти на людях

Стаття 46. Донорство крові та її компонентів

Стаття 47. Трансплантація органів та інших анатомічних матеріалів

Стаття 48. Штучне запліднення та імплантація ембріона

Стаття 49. Застосування методів стерилізації

Стаття 50. Добровільне штучне переривання вагітності

Стаття 51. Зміна (корекція) статевої належності

Стаття 52. Надання медичної допомоги хворому в критичному для життя стані

Стаття 53. Спеціальні заходи профілактики та лікування соціально небезпечних захворювань

Стаття 531. Профілактика та лікування рідкісних (орфанних) захворювань

Розділ VI Забезпечення лікарськими і протезними засобами

Стаття 54. Порядок забезпечення лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами

Стаття 55. Виробництво лікарських засобів та імунобіологічних препаратів

Стаття 56. Забезпечення протезною допомогою

Розділ VII Охорона здоров'я матері та дитини

Стаття 57. Заохочення материнства. Гарантії охорони здоров'я матері та дитини

Стаття 58. Забезпечення медичною допомогою вагітних жінок і новонароджених

Стаття 59. Піклування про зміцнення та охорону здоров'я дітей і підлітків

Стаття 60. Забезпечення дітей і підлітків медичною допомогою

Стаття 61. Дитяче харчування

Стаття 62. Контроль за охороною здоров'я дітей у дитячих виховних і навчальних закладах

Стаття 63. Державна допомога громадянам у здійсненні догляду за дітьми з дефектами фізичного або психічного розвитку

Стаття 64. Пільги, що надаються матерям в разі хвороби дітей

Стаття 65. Контроль за трудовим і виробничим навчанням та умовами праці підлітків

Стаття 66. Обов'язкові медичні огляди працюючих підлітків

Розділ VIII Медико-санітарне забезпечення санаторно-курортної діяльності і відпочинку

Стаття 67. Медико-санітарне забезпечення санаторно-курортної діяльності

Стаття 68. Медико-санітарне забезпечення відпочинку

Розділ IX Медична експертиза

Стаття 69. Медико-соціальна експертиза втрати працездатності та стійкого розладу функцій організму

Стаття 70. Військово-лікарська експертиза

Стаття 71. Судово-медична і судово-психіатрична експертизи

Стаття 72. Патологоанатомічні розтини

Стаття 73. Альтернативна медична експертиза

Розділ X Медична і фармацевтична діяльність

Стаття 74. Заняття медичною і фармацевтичною діяльністю

Стаття 741. Право на зайняття народною медициною (цілительством)

Стаття 75. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників

Стаття 76. Присяга лікаря України

Стаття 77. Професійні права та пільги медичних і фармацевтичних працівників

Стаття 78. Професійні обов'язки медичних і фармацевтичних працівників

Стаття 781. Обмеження, встановлені для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності

Розділ XI Міжнародне співробітництво

Стаття 79. Міжнародне співробітництво в сфері охорони здоров'я

Розділ XII Відповідальність за порушення законодавства про охорону здоров'я

Стаття 80. Відповідальність за порушення законодавства про охорону здоров'я

Замовити персональну презентацію