Указ Президії Верховної Ради СРСР від 13.07.1976 № 4204-IX «Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації
Редакції документа
Редакція діє з  01.07.1986
Статус документа: чинний

У К А З

ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

close icon
Структура документа
Указ Президії Верховної Ради СРСР від 13.07.1976 № 4204-IX «Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації
Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації
Положення про матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації

І. Загальні положення

II. Обмежена матеріальна відповідальність

III. Повна матеріальна відповідальність

IV. Визначення розміру шкоди і порядок її покриття

Перелік законодавчих актів СРСР, які повністю або частково втратили чинність

Замовити персональну презентацію