Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення" від 27.10.2011 № 674
Редакції документа
Редакція діє з  17.12.2019
Статус документа: чинний

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.10.2011 № 674

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2012 р.
за № 41/20354

close icon
Структура документа
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення" від 27.10.2011 № 674
Про затвердження Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення
Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

I. Загальні положення

II. Порядок і терміни подання Адміністратором звітності з недержавного пенсійного забезпечення до Нацкомфінпослуг

III. Склад та вимоги до звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яку подає Адміністратор до Нацкомфінпослуг

IV. Порядок підтвердження та подання річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення

I. Загальні положення

II. Порядок і терміни подання Адміністратором звітності з недержавного пенсійного забезпечення до Нацкомфінпослуг

III. Склад та вимоги до звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яку подає Адміністратор до Нацкомфінпослуг

IV. Порядок підтвердження та подання річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ про недержавний пенсійний фонд

ЗВІТ про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду станом на ____________ 20__ року

ЗВІТ про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду станом на ____________ 20__ року

ЗВІТНІ ДАНІ персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду станом на ____________ 20__ року

ЗВІТНІ ДАНІ про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів станом на ____________ 20__ року

ЗВІТНІ ДАНІ про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією

ЗВІТ про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду станом на ____________ 20__ року

ЗВІТ про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду

ІНФОРМАЦІЯ щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ про адміністратора недержавного пенсійного фонду

Замовити персональну презентацію