Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності" від 23.04.2013 № 735
Редакція діє з  02.08.2016
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.04.2013 № 735

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2013 р.
за № 1084/23616

close icon
Структура документа
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності" від 23.04.2013 № 735
Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності
Положення про провадження депозитарної діяльності
I. Загальні положення

I. Загальні положення

II. Загальні вимоги до обслуговування цінних паперів у депозитарній системі України

II. Загальні вимоги до обслуговування цінних паперів у депозитарній системі України

III. Основні функції Центрального депозитарію та депозитарних установ

III. Основні функції Центрального депозитарію та депозитарних установ

IV. Вимоги до зберігання та депозитарного обліку цінних паперів

IV. Вимоги до зберігання та депозитарного обліку цінних паперів

V. Умови та порядок внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів

1. Умови та порядок внесення змін до системи депозитарного обліку при проведенні адміністративних операцій

2. Умови та порядок унесення змін до системи депозитарного обліку при обслуговуванні операцій щодо цінних паперів

3. Вимоги до порядку подання, реєстрації в системі депозитарного обліку розпоряджень та інших документів і вимоги до їх змісту

4. Вимоги до порядку здійснення інформаційних операцій у депозитарній системі

5. Порядок унесення змін до системи депозитарного обліку при обслуговуванні корпоративних операцій емітента

VI. Вимоги до складання реєстру власників іменних цінних паперів та облікового реєстру

VI. Вимоги до складання реєстру власників іменних цінних паперів та облікового реєстру

VIІ. Порядок та умови знерухомлення цінних паперів на пред`явника документарної форми існування, розміщених емітентом до набрання чинності Законом

VIІ. Порядок та умови знерухомлення цінних паперів на пред`явника документарної форми існування, розміщених емітентом до набрання чинності Законом

VIII. Порядок посвідчення депозитарними установами довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства

VIII. Порядок посвідчення депозитарними установами довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства

IX. Вимоги до здійснення депозитарної діяльності

IX. Вимоги до здійснення депозитарної діяльності

Замовити персональну презентацію