Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій" від 21.05.2007 № 246
Редакції документа
Редакція діє з  23.03.2012
Статус документа: чинний

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

21.05.2007 № 246

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 23 липня 2007 р.
за № 846/14113

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій" від 21.05.2007 № 246
Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

I. Загальні положення

II. Загальні вимоги до проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників

III. Організація проведення медичних оглядів роботодавцем

IV. Організація і проведення медоглядів закладами охорони здоров'я та санітарно-епідеміологічними закладами

Акт визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду

Список працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам

Направлення на обов'язковий попередній медичний огляд працівника

Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників

Перелік робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників

Перелік загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу

Картка працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду

Медична довідка про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника №____

Заключний акт

Оперативна інфрмація за результатами проведення періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці за 200___ рік

Замовити персональну презентацію