Закон України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків"
Редакції документа
Редакція діє з  05.12.2012
Статус документа: чинний

  

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 40, ст.363)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2743-III (2743-14) від 04.10.2001, ВВР, 2002, № 3-4, ст.28 № 3118-III (3118-14) від 07.03.2002, ВВР, 2002, № 33, ст.238 № 1702-IV (1702-15) від 11.05.2004, ВВР, 2004, № 32, ст.393}

{Додатково див. Закон № 1801-IV (1801-15) від 17.06.2004, ВВР, 2004, № 43-44, ст.493}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267}

{В редакції Закону № 3333-IV (3333-15) від 12.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.182}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2756-VI (2756-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160 № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань науки" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012}

Цей Закон визначає правові та економічні засади запровадження та функціонування спеціального режиму інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка" (м. Київ), "Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона" (м. Київ), "Інститут монокристалів" (м. Харків), "Вуглемаш" (м. Донецьк), "Інститут технічної теплофізики" (м. Київ), "Київська політехніка" (м. Київ), "Інтелектуальні інформаційні технології" (м. Київ), "Укрінфотех" (м. Київ), "Агротехнопарк" (м. Київ), "Еко-Україна" (м. Донецьк), "Наукові і навчальні прилади" (м. Суми), "Текстиль" (м. Херсон), "Ресурси Донбасу" (м. Донецьк), "Український мікробіологічний центр синтезу та новітніх технологій" (УМБІЦЕНТ) (м. Одеса), "Яворів" (Львівська область), "Машинобудівні технології" (м. Дніпропетровськ) (далі - технологічні парки).

close icon
Структура документа
Закон України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Терміни, які вживаються в цьому Законі

Стаття 2. Сфера дії цього Закону

Розділ II Спеціальний режим інноваційної діяльності

Стаття 3. Спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків

Стаття 4. Державна реєстрація технологічного парку

Стаття 5. Проекти технологічних парків

Стаття 6. Фінансова підтримка проектів технологічних парків

Стаття 7. Цільові субсидії технологічних парків

Стаття 8. Використання коштів цільових субсидій

Стаття 9. Кредити для проектів технологічних парків

Стаття 11. Особливості валютного регулювання

Стаття 12. Контроль і відповідальність за реалізацію проектів технологічних парків

Стаття 13. Особливості дії законодавства України при запровадженні спеціального режиму інноваційної діяльності

Розділ III Прикінцеві положення

Розділ III Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію