Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
Редакція діє з  01.01.2017
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв
та тютюнових виробів

{Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 46, ст. 345}

{Вводиться в дію Постановою ВР
482/95-ВР від 19.12.95, ВВР, 1995, № 46, ст. 346}

 {Із змінами, внесеними згідно із Законами
306/96-ВР від 11.07.96, ВВР, 1996, № 41, ст. 193
361/96-ВР від 12.09.96, ВВР, 1996, № 45, ст. 232
526/97-ВР від 11.09.97, ВВР, 1997, № 45, ст. 286
775/97-ВР від 23.12.97, ВВР, 1998, № 18, ст. 91
122/98-ВР від 12.02.98, ВВР, 1998, № 26, ст. 158
182/98-ВР від 05.03.98, ВВР, 1998, № 26, ст. 168
№ 373-XIV (373-14) від 30.12.98, ВВР, 1999, № 8, ст.56
№ 1685-III (1685-14) від 20.04.2000, ВВР, 2000, № 30, ст.240
№ 2209-III (2209-14) від 11.01.2001, ВВР, 2001, № 11, ст.45
№ 3032-III (3032-14) від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 26, ст.175
№ 195-IV (195-15) від 24.10.2002, ВВР, 2002, № 50, ст.365
- набирає чинності 01.01.2003 р.
№ 849-IV (849-15) від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 33-34, ст.267
№ 2116-IV (2116-15) від 21.10.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.33
№ 2189-IV (2189-15) від 18.11.2004, ВВР, 2005, № 4, ст.91
№ 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19,
ст.267
№ 2899-IV (2899-15) від 22.09.2005, ВВР, 2005, № 52, ст.565
№ 3126-IV (3126-15) від 29.11.2005, ВВР, 2006, № 8, ст.89
№ 3425-IV (3425-15) від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 26, ст.213
№ 3502-IV (3502-15) від 23.02.2006, ВВР, 2006, № 33, ст.278
№ 374-V (374-16) від 17.11.2006, ВВР, 2007, № 4, ст.32
№ 107-VI (107-17) від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року}
{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 10-рп/2008 (v010p710-08) від 22.05.2008}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 309-VI (309-17) від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.253
№ 797-VI (797-17) від 25.12.2008, ВВР, 2009, № 18, ст.246
№ 1389-VI (1389-17) від 21.05.2009, ВВР, 2009, № 39, ст.558
№ 1391-VI (1391-17) від 21.05.2009, ВВР, 2009, № 40, ст.577
№ 1512-VI (1512-17) від 11.06.2009, ВВР, 2009, № 49, ст.730
№ 1824-VI (1824-17) від 21.01.2010, ВВР, 2010, № 11, ст.111
№ 2275-VI (2275-17) від 20.05.2010, ВВР, 2010, № 30, ст.398
№ 2457-VI (2457-17) від 08.07.2010, ВВР, 2010, № 48, ст.564
№ 2756-VI (2756-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
№ 2856-VI (2856-17) від 23.12.2010, ВВР, 2011, № 29, ст.272
№ 3205-VI (3205-17) від 07.04.2011, ВВР, 2011, № 41, ст.413
№ 3232-VI (3232-17) від 19.04.2011, ВВР, 2011, № 42, ст.432
№ 4844-VI (4844-17) від 24.05.2012, ВВР, 2013, № 16, ст.137
№ 4914-VI (4914-17) від 07.06.2012, ВВР, 2013, № 18, ст.166
№ 5039-VI (5039-17) від 04.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.226
№ 5410-VI (5410-17) від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 42, ст.586
№ 5463-VI (5463-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61
№ 5503-VI (5503-17) від 20.11.2012, ВВР, 2014, № 8, ст.89
№ 406-VII (406-18) від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 442-VII (442-18) від 05.09.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.727
№ 713-VII (713-18) від 19.12.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.797
№ 1253-VII (1253-18) від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.935
№ 1621-VII (1621-18) від 31.07.2014, ВВР, 2014, № 39, ст.2006
№ 1638-VII (1638-18) від 12.08.2014, ВВР, 2014, № 40, ст.2017
№ 71-VIII (71-19) від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 7-8, № 9, ст.55

№ 1534-VIII (1534-19) від 20.09.2016, ВВР, 2016, № 43, ст.738
№ 1791-VIII (1791-19) від 20.12.2016}

{У тексті Закону слова "спеціальні дозволи (ліцензії)" у всіх відмінках замінено словом "ліцензії" у відповідних відмінках згідно із Законом № 1685-III (1685-14) від 20.04.2000}

{У тексті Закону слова "суб'єкт підприємницької діяльності" та "підприємство" (крім слів "державне підприємство" та "Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України") у всіх відмінках і числах замінено словами "суб'єкт господарювання" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 1389-VI (1389-17) від 21.05.2009}

{У тексті Закону слова "акцизний збір" у всіх відмінках замінено словами "акцизний податок" у відповідному відмінку згідно із Законом № 2756-VI (2756-17) від 02.12.2010}

{У тексті Закону слова "орган державної податкової служби України" та "орган державної податкової служби" в усіх відмінках і числах замінено словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 406-VII (406-18) від 04.07.2013}

Цей Закон визначає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території України.

Дія цього Закону не поширюється на роздрібну торгівлю винами столовими, крім випадків, передбачених цим Законом, а також на виробництво вин виноградних і плодово-ягідних, напоїв медових, наливок і настоянок, виготовлених громадянами в домашніх умовах для власного споживання.

{Абзац другий преамбули в редакції Закону № 1824-VI (1824-17) від 21.01.2010; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2275-VI (2275-17) від 20.05.2010, № 71-VIII (71-19) від 28.12.2014, № 1534-VIII (1534-19) від 20.09.2016} {Преамбула в редакції Закону № 1685-III (1685-14) від 20.04.2000; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3032-III (3032-14) від 07.02.2002}

close icon
Структура документа
Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення основних понять і термінів

Розділ II Регулювання виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Розділ II Регулювання виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Стаття 2. Організація виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Стаття 21. Порядок ведення Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок (z0156-15)

Стаття 3. Порядок видачі, призупинення, анулювання ліцензій на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Стаття 4. Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Стаття 5. Повідомлення про видачу, переоформлення, призупинення, анулювання ліцензії

Стаття 7. Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів на давальницьких умовах

Розділ III Атестація виробництва, якість продукції

Стаття 8. Атестація виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Стаття 9. Дотримання стандартів

Стаття 91. Інформація про інгредієнти тютюнових виробів

Стаття 10. Підтвердження відповідності продукції

Стаття 11. Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Стаття 111. Максимальна роздрібна ціна

Стаття 12. Використання спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового для виробництва алкогольних напоїв та парфумерно-косметичної продукції

Стаття 13. Нормування втрат при виробництві спирту та алкогольних напоїв

Розділ IV Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами

Розділ IV Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами

Стаття 14. Імпорт, експорт та торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим

Стаття 15. Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами

Розділ IV1 Основи державної політики щодо споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Стаття 151. Основні засади обмеження шкідливого впливу споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Стаття 152. Обмеження щодо споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів

Стаття 153. Обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів

Розділ V Контроль і відповідальність за порушення цього закону

Стаття 16. Органи контролю за виробництвом і торгівлею спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами

Стаття 17. Відповідальність за порушення норм цього Закону

Стаття 18. Заключні положення

Замовити персональну презентацію