Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального"
Редакція діє з  06.08.2019
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про державне регулювання виробництва і обігу спирту

етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв,

тютюнових виробів та пального

{Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом № 2628-VIII від 23.11.2018}

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 46, ст. 345)

{Вводиться в дію Постановою ВР 
№ 482/95-ВР від 19.12.95, ВВР, 1995, № 46, ст. 346}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 306/96-ВР від 11.07.96, ВВР, 1996, № 41, ст. 193 
№ 361/96-ВР від 12.09.96, ВВР, 1996, № 45, ст. 232 
№ 526/97-ВР від 11.09.97, ВВР, 1997, № 45, ст. 286 
№ 775/97-ВР від 23.12.97, ВВР, 1998, № 18, ст. 91 
№ 122/98-ВР від 12.02.98, ВВР, 1998, № 26, ст. 158 
№ 182/98-ВР від 05.03.98, ВВР, 1998, № 26, ст. 168 
№ 373-XIV від 30.12.98, ВВР, 1999, № 8, ст.56 
№ 1685-III від 20.04.2000, ВВР, 2000, № 30, ст.240 
№ 2209-III від 11.01.2001, ВВР, 2001, № 11, ст.45 
№ 3032-III від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 26, ст.175 
№ 195-IV від 24.10.2002, ВВР, 2002, № 50, ст.365 - набирає чинності 01.01.2003 р. 
№ 849-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 33-34, ст.267 
№ 2116-IV від 21.10.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.33 
№ 2189-IV від 18.11.2004, ВВР, 2005, № 4, ст.91 
№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267 
№ 2899-IV від 22.09.2005, ВВР, 2005, № 52, ст.565 
№ 3126-IV від 29.11.2005, ВВР, 2006, № 8, ст.89 
№ 3425-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 26, ст.213 
№ 3502-IV від 23.02.2006, ВВР, 2006, № 33, ст.278 
№ 374-V від 17.11.2006, ВВР, 2007, № 4, ст.32 
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 309-VI від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.253 
№ 797-VI від 25.12.2008, ВВР, 2009, № 18, ст.246 
№ 1389-VI від 21.05.2009, ВВР, 2009, № 39, ст.558 
№ 1391-VI від 21.05.2009, ВВР, 2009, № 40, ст.577 
№ 1512-VI від 11.06.2009, ВВР, 2009, № 49, ст.730 
№ 1824-VI від 21.01.2010, ВВР, 2010, № 11, ст.111 
№ 2275-VI від 20.05.2010, ВВР, 2010, № 30, ст.398 
№ 2457-VI від 08.07.2010, ВВР, 2010, № 48, ст.564 
№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160 
№ 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, № 29, ст.272 
№ 3205-VI від 07.04.2011, ВВР, 2011, № 41, ст.413 
№ 3232-VI від 19.04.2011, ВВР, 2011, № 42, ст.432 
№ 4844-VI від 24.05.2012, ВВР, 2013, № 16, ст.137 
№ 4914-VI від 07.06.2012, ВВР, 2013, № 18, ст.166 
№ 5039-VI від 04.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.226 
№ 5410-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 42, ст.586 
№ 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61 
№ 5503-VI від 20.11.2012, ВВР, 2014, № 8, ст.89 
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712 
№ 442-VII від 05.09.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.727 
№ 713-VII від 19.12.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.797 
№ 1253-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.935 
№ 1621-VII від 31.07.2014, ВВР, 2014, № 39, ст.2006 
№ 1638-VII від 12.08.2014, ВВР, 2014, № 40, ст.2017 
№ 71-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 7-8, № 9, ст.55 
№ 1534-VIII від 20.09.2016, ВВР, 2016, № 43, ст.738 
№ 1791-VIII від 20.12.2016, ВВР, 2017, № 4, ст.42 
№ 1983-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 25, ст.289 
№ 2245-VIII від 07.12.2017, ВВР, 2018, № 8, ст.46 
№ 2360-VIII від 20.03.2018, ВВР, 2018, № 17, ст.151 
№ 2376-VIII від 22.03.2018, ВВР, 2018, № 18, ст.168 
№ 2628-VIII від 23.11.2018, ВВР, 2018, № 49, ст.399 
№ 2639-VIII від 06.12.2018, ВВР, 2019, № 7, ст.41 
№ 2744-VIII від 06.06.2019}

{У тексті Закону слова "спеціальні дозволи (ліцензії)" у всіх відмінках замінено словом "ліцензії" у відповідних відмінках згідно із Законом № 1685-III від 20.04.2000}

{У тексті Закону слова "суб'єкт підприємницької діяльності" та "підприємство" (крім слів "державне підприємство" та "Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України") у всіх відмінках і числах замінено словами "суб'єкт господарювання" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 1389-VI від 21.05.2009}

{У тексті Закону слова "акцизний збір" у всіх відмінках замінено словами "акцизний податок" у відповідному відмінку згідно із Законом № 2756-VI від 02.12.2010}

{У тексті Закону слова "орган державної податкової служби України" та "орган державної податкової служби" в усіх відмінках і числах замінено словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 406-VII від 04.07.2013}

{У тексті Закону слова "спирт-сирець виноградний" в усіх відмінках замінено словами "дистилят виноградний спиртовий" у відповідному відмінку згідно із Законом № 2245-VIII від 07.12.2017}

Цей Закон визначає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров’я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України.

{Абзац перший преамбули в редакції Закону № 2628-VIII від 23.11.2018}

Дія цього Закону не поширюється на роздрібну торгівлю винами столовими, крім випадків, передбачених цим Законом, а також на виробництво вин виноградних і плодово-ягідних, напоїв медових, наливок і настоянок, виготовлених громадянами в домашніх умовах для власного споживання.

{Абзац другий преамбули в редакції Закону № 1824-VI від 21.01.2010; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2275-VI від 20.05.2010№ 71-VIII від 28.12.2014№ 1534-VIII від 20.09.2016}

{Преамбула в редакції Закону № 1685-III від 20.04.2000; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3032-III від 07.02.2002}

close icon
Структура документа
Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення основних понять і термінів

Розділ II Регулювання виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і пального

Стаття 2. Організація виробництва спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і пального

Стаття 21. Порядок ведення Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок

Стаття 22. Вимоги до матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції

Стаття 3. Порядок видачі, призупинення, анулювання ліцензій на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і пального

Стаття 4. Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і пального

Стаття 5. Повідомлення про видачу, переоформлення, призупинення, анулювання ліцензії

Стаття 7. Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів на давальницьких умовах

Стаття 71. Особливості відпуску та отримання спирту етилового для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини

Розділ III Атестація виробництва, якість продукції

Стаття 8. Атестація виробництва спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Стаття 9. Дотримання стандартів

Стаття 91. Інформація про інгредієнти тютюнових виробів

Стаття 10. Підтвердження відповідності продукції

Стаття 11. Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Стаття 111. Максимальна роздрібна ціна

Стаття 12. Використання спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового для виробництва алкогольних напоїв та парфумерно-косметичної продукції

Стаття 13. Нормування втрат при виробництві спирту, алкогольних напоїв та пального

Розділ IV Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями та тютюновими виробами і пальним та зберігання пального

Стаття 14. Імпорт, експорт та торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим та біоетанолом

Стаття 15. Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля алкогольними напоями, тютюновими виробами, пальним та зберігання пального

Розділ IV1 Основи державної політики щодо споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Стаття 151. Основні засади обмеження шкідливого впливу споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Стаття 152. Обмеження щодо споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів

Стаття 153. Обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів

Розділ V Контроль і відповідальність за порушення цього закону

Стаття 16. Органи контролю за виробництвом і торгівлею спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями та тютюновими виробами і пальним

Стаття 17. Відповідальність за порушення норм цього Закону

Стаття 18. Заключні положення

Замовити персональну презентацію