Постанова Правління Національного Банку України "Про затвердження положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" від 15.12.2004 № 637
Редакції документа
Редакція діє з  05.01.2018
Статус документа: Втратив чинність

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

15.12.2004 № 637

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2005 р.
за № 40/10320

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
№ 148 (v0148500-17) від 29.12.2017}

close icon
Структура документа
Постанова Правління Національного Банку України "Про затвердження положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" від 15.12.2004 № 637
Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

1. Загальні положення

2. Вимоги до організації готівкових розрахунків

3. Порядок оформлення касових операцій

4. Порядок ведення касової книги та обов'язки касира

5. Порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та розрахунку ліміту каси

6. Особливості організації банками роботи з готівкою

7. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою

Зразок розрахунку понадлімітних залишків готівки в касі

Відомість

Типова форма № КО-1

Типова форма № КО-2

Типова форма № КО-3

Типова форма № КО-3а

Типова форма № КО-4

Типова форма № КО-5

Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі

Акт про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою

Замовити персональну презентацію