Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах" від 15.12.2004 № 639
Редакції документа
Редакція діє з  16.07.2020
Статус документа: чинний

 

   
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

15.12.2004 № 639

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2005 р.
за № 41/10321

close icon
Структура документа
Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах" від 15.12.2004 № 639
Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах

Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах

Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах

I. Загальні положення

II. Порядок оформлення та подання принципалом до банку-гаранта заяви про надання гарантії

III. Порядок надання гарантій банком-гарантом

IV. Порядок унесення принципалом змін до умов гарантії

V. Порядок сплати банком-гарантом (резидентом) коштів за гарантією в разі настання гарантійного випадку

VI. Дострокове припинення дії гарантії, наданої банком-гарантом (резидентом)

VII. Порядок подання до банку-контргаранта (резидента) заяви про надання контргарантії, надання контргарантії, унесення змін до умов наданих контргарантій і сплати коштів за наданими контргарантіями

VIII. Дострокове припинення контргарантії, наданої банком (резидентом)

IX. Порядок авізування гарантій та внесення змін до умов гарантій, отриманих на користь бенефіціарів

X. Порядок прийняття банком бенефіціара (резидентом) від бенефіціара вимоги за гарантією

XI. Дострокове припинення гарантії, отриманої від інших банків на користь бенефіціара

XII. Порядок надання гарантій банками-гарантами (резидентами) під контргарантії інших банків

XIII. Порядок сплати банком-гарантом (резидентом) бенефіціару коштів за гарантією, наданою на підставі отриманої контргарантії

XIV. Дострокове припинення гарантії, наданої банком-гарантом (резидентом) під контргарантію

Замовити персональну презентацію