Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах" від 15.12.2004 № 639
Редакції документа
Редакція діє з  16.02.2017
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

 

   
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

15.12.2004 № 639

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2005 р.
за № 41/10321

close icon
Структура документа
Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах" від 15.12.2004 № 639
Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах

Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах

Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах

Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах

Розділ I. Загальні положення

Розділ I. Загальні положення

Розділ II. Здійснення банком-резидентом операцій за наданими гарантіями/контргарантіями

Глава 1. Порядок оформлення та подання принципалом до банку-гаранта заяви про надання гарантії

Глава 2. Порядок надання гарантій банком-гарантом

Глава 3. Порядок унесення принципалом змін до умов гарантії

Глава 4. Порядок сплати банком-гарантом (резидентом) коштів за гарантією в разі настання гарантійного випадку

Глава 5. Дострокове припинення дії гарантії, наданої банком-гарантом (резидентом)

Глава 6. Порядок подання до банку-контргаранта (резидента) заяви про надання контргарантії, надання контргарантії, внесення змін до умов наданих контргарантій і сплати коштів за наданими контргарантіями

Глава 7. Дострокове припинення контргарантії, наданої банком (резидентом)

Розділ III. Здійснення банками-резидентами операцій за отриманими гарантіями/контргарантіями

Глава 1. Порядок авізування гарантій та внесення змін до умов гарантій, отриманих на користь бенефіціарів

Глава 2. Порядок прийняття банком-резидентом (авізуючим банком) від бенефіціара вимоги щодо сплати коштів, забезпечених гарантією

Глава 3. Дострокове припинення гарантії, отриманої від інших банків на користь бенефіціара

Глава 4. Порядок надання гарантій банками-гарантами (резидентами) під контргарантії інших банків

Глава 5. Порядок сплати банком-гарантом (резидентом) бенефіціару коштів, забезпечених гарантією, що була надана на підставі отриманої контргарантії інших банків

Глава 6. Дострокове припинення гарантії, наданої банком-гарантом (резидентом) під контргарантію інших банків

Замовити персональну презентацію