Постанова Правління Національного Банку України "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України" від 16.12.2002 № 508
Редакції документа
Редакція діє з  12.09.2018
Статус документа: чинний

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

16.12.2002 № 508

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2003 р.
за № 174/7495

close icon
Структура документа
Постанова Правління Національного Банку України "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України" від 16.12.2002 № 508
Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України
Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України

1. Загальні положення

2. Складання векселів та заповнення їх реквізитів

3. Загальні правила проведення банками операцій з векселями

4. Вексельне поручительство (аваль)

5. Порядок проведення кредитних операцій з векселями

6. Урахування векселів

7. Кредити під заставу векселів

8. Оформлення заборгованості векселями

9. Розрахунки з використанням векселів

10. Інкасування векселів

11. Доміциляція векселів

12. Торгівля векселями

13. Купівля, продаж і обмін векселів за дорученням

14. Зберігання векселів (оригіналів, копій та їх примірників)

Журнал обліку операцій з векселями

Розділ 1. Придбані векселі

Продовження

Розділ 2. Авальовані векселі

Продовження

Розділ 3. Векселі, прийняті в заставу

Продовження

Розділ 4. Векселі, за якими банк є особливим платником

Продовження

Розділ 5. Векселі на інкасо

Продовження

Розділ 6. Видані банком векселі

Продовження

Розділ 7. Акцептовані банком векселі

Продовження

РЕЄСТР № ___ від "___"_______ 200_ р. пред'явлених до врахування векселів

РЕЄСТР № ___ від "___"_______ 200_ р. пред'явлених у заставу векселів

РЕЄСТР № ___ від "___"_______ 200_ р. пред'явлених до авалювання векселів

РЕЄСТР № ___ від "___"_______ 200_ р. пред'явлених до оплати векселів

Реєстр № ___ від "___"_______ 200_ р. проданих векселів

ДОРУЧЕННЯ НА ІНКАСУВАННЯ ВЕКСЕЛІВ

ДОРУЧЕННЯ НА ЗБЕРІГАННЯ ВЕКСЕЛІВ

Замовити персональну презентацію