Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" від 21.01.2004 № 22
Редакція діє з  31.10.2017
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

21.01.2004  № 22

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2004 р.
за № 377/8976

Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку
№ 132 від 15.04.2005
№ 407 від 18.10.2006
№ 296 від 15.05.2009
№ 154 від 18.05.2011
№ 122 від 30.03.2012
№ 590 від 28.12.2012
№ 221 від 09.04.2015
№ 8 від 09.02.2017
№ 71 від 27.07.2017
№ 106 від 25.10.2017}

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" та з метою приведення порядку здійснення безготівкових розрахунків в Україні в національній валюті у відповідність до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 29.03.2001 № 135 "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.04.2001 за № 368/5559;

постанову Правління Національного банку України від 01.08.2001 № 318 "Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 14.09.2001 за № 818/6009;

пункт 1.13 постанови Правління Національного банку України від 04.12.2001 № 495 "Про приведення у відповідність до законодавства про судочинство нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.12.2001 за № 1022/6213;

постанову Правління Національного банку України від 10.05.2002 № 173 "Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 24.05.2002 за № 448/6736;

постанову Правління Національного банку України від 12.02.2003 № 45 "Про внесення змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за № 121/7442;

постанову Правління Національного банку України від 26.02.2003 № 66 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12.03.2003 за № 197/7518;

постанову Правління Національного банку України від 16.04.2003 № 149 "Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 08.05.2003 за № 357/7678;

постанову Правління Національного банку України від 04.06.2003 № 227 "Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11.06.2003 за № 475/7796.

3. Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам - до відома своїх клієнтів.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова С.Л. Тігіпко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
21.01.2004  № 22

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2004 р.
за № 377/8976

close icon
Структура документа
Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" від 21.01.2004 № 22
Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

Глава 1. Загальні положення

Глава 2. Загальні правила документообігу

Глава 3. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень

Глава 4. Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень

Глава 5. Примусове списання коштів

Глава 6. Договірне списання

Глава 7. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків

Глава 8. Розрахунки за акредитивами

Глава 9. Розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборгованості

Глава 10. Порядок виконання банками заходів щодо арешту коштів на рахунках клієнтів

Глава 11. Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування

Глава 12. Списання банком коштів з рахунків платників податків/суб'єктів господарювання

Глава 13. Списання банком коштів на підставі платіжної вимоги, оформленої Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Меморіальний ордер

Платіжне доручення

Платіжна вимога-доручення

Указівки щодо заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових носіях, їх реєстрів і заяви про відкриття акредитива

Розрахункова чекова книжка

Заява про перерахування коштів

Оформлення та отримання розрахункової чекової книжки (розрахункового чека)

Заява

Реєстраційна картка

Реєстраційна картка

Відомість про прийняті до оплати розрахункові чеки

Заява про перерахування коштів

Заява про втрату розрахункової чекової книжки

Повідомлення про помилковий переказ

Повідомлення про невиконання розрахункового документа

Замовити персональну презентацію