Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" від 21.01.2004 № 22
Редакція діє з  31.01.2021
Статус документа: чинний

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

21.01.2004 № 22

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2004 р.
за № 377/8976

close icon
Структура документа
Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" від 21.01.2004 № 22
Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

Глава 1. Загальні положення

Глава 2. Загальні правила документообігу

Глава 3. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень

Глава 4. Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень

Глава 5. Примусове списання коштів

Глава 6. Договірне списання

Глава 7. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків

Глава 8. Розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборгованості

Глава 9. Порядок виконання банками заходів щодо арешту коштів на рахунках клієнтів

Глава 10. Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування

Глава 11. Списання банком коштів з рахунків платників податків/суб'єктів господарювання

Глава 12. Списання банком коштів на підставі платіжної вимоги, оформленої Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Меморіальний ордер

Платіжне доручення

Платіжна вимога-доручення

Інкасове доручення (розпорядження)

Указівки щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, їх реєстрів та відомості

Розрахункова чекова книжка

Замовити персональну презентацію