Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади" від 30.11.2011 № 1242
Редакції документа
Редакція діє з  07.03.2018
Статус документа: Втратив чинність

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 30 листопада 2011 р. № 1242
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 55 (55-2018-п) від 17.01.2018}

close icon
Структура документа
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади" від 30.11.2011 № 1242
Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади

Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади

Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
I. Загальні положення

I. Загальні положення

II. Документування управлінської інформації

Загальні вимоги до створення документів

Бланки документів

Оформлення реквізитів документів

Зображення Державного Герба України

Коди

Найменування установи

Довідкові дані про установу

Назва виду документа

Дата документа

Реєстраційний індекс документів

Посилання на реєстраційний індекс і дату

Місце складення або видання

Гриф обмеження доступу

Адресат

Національне агентство з питань державної служби

Центральним державним архівам

Гриф затвердження документа

Резолюція

Заголовок до тексту документа

Відмітка про контроль

Текст документа

Відмітки про наявність додатків

Візи та гриф погодження

Відбиток печатки

Відмітка про засвідчення копій документів

Відмітки про створення, виконання документа, наявність його в електронній формі та надходження до установи

Запис про державну реєстрацію

Складення деяких видів документів

Протоколи

Службові листи

Документи до засідань колегіальних органів

Документи про службові відрядження

III. Організація документообігу та виконання документів

Вимоги щодо раціоналізації документообігу

Облік обсягу документообігу

Приймання та первинне опрацювання документів, що надходять до установи

Попередній розгляд документів

Реєстрація документів

Організація передачі документів та їх виконання

Організація контролю за виконанням документів

Інформаційно-довідкова робота з документами

Порядок опрацювання та надсилання вихідних документів

IV. Систематизація та зберігання документів у діловодстві

Складення номенклатури справ

Формування справ

Зберігання документів в установах

V. Порядок підготовки справ до передачі для архівного зберігання

Експертиза цінності документів

Складення описів справ

Оформлення справ

Передача справ до архіву установи

Вимоги до оформлення документів, що виготовляються за допомогою друкувальних засобів

Додаток 2 до Інструкції (пункт 20)

Додаток 3 до Інструкції (пункт 20)

Додаток 4 до Інструкції (пункт 20)

Додаток 5 до Інструкції (пункт 20)

Примірний перелік документів, що затверджуються з проставлянням грифа затвердження

Примірний перелік документів, підписи на яких скріплюються гербовою печаткою

Журнал реєстрації відряджень

Звіт* про обсяг документообігу за ___ ________________ 20__ р.

Примірний перелік документів, що не підлягають реєстрації службою діловодства*

Журнал реєстрації вхідних документів*

Журнал реєстрації документів, створених установою*

Реєстраційно-контрольна картка (1242а-2011-п)

Порядок заповнення реквізитів реєстраційно-контрольної картки

Строки виконання основних документів

Зведення* про виконання документів, що підлягають індивідуальному контролю, станом на _________20__ р.

Перелік*

Додаток 18 до Інструкції (пункт 231)

Додаток 19 до Інструкції (пункт 231)

Додаток 20 до Інструкції (пункт 263)

Додаток 21 до Інструкції (пункт 268)

Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

Замовити персональну презентацію