Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня" від 21.02.2001 № 163
Редакції документа
Редакція діє з  28.10.2016
Статус документа: чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 21 лютого 2001 р. № 163

Київ

Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1290 (1290-2009-п) від 02.12.2009
№ 1181 (1181-2012-п) від 17.12.2012
№ 192 (192-2016-п) від 02.03.2016
№ 741 (741-2016-п) від 05.10.2016}

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, що додається.

Установити, що пропозиції щодо внесення змін до зазначеного Переліку, готуються Державною службою з питань праці на підставі обґрунтованих і погоджених із Міністерством охорони здоров’я клопотань заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, узгоджених із всеукраїнськими галузевими профспілками та об’єднаннями роботодавців, і подаються Міністерством соціальної політики до Кабінету Міністрів України. {Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 741 (741-2016-п) від 05.10.2016}

2. Міністерству соціальної політики надавати роз’яснення щодо порядку застосування Переліку, затвердженого пунктом 1 цієї постанови.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 741 (741-2016-п) від 05.10.2016}

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2001 р. № 163

close icon
Структура документа
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня" від 21.02.2001 № 163
Перелік виробництв,цехів професій і посад із шкідливими умовами праці,робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня

ПЕРЕЛІК ВИРОБНИЦТВ, ЦЕХІВ, ПРОФЕСІЙ І ПОСАД ІЗ ШКІДЛИВИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ, РОБОТА В ЯКИХ ДАЄ ПРАВО НА СКОРОЧЕНУ ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ТИЖНЯ

1. Добувна промисловість

2. Металургія та виробництво коксу

3. Хімічне виробництво

4. Нафтопереробка, конденсація і регазифікація природного газу для транспортування

5. Виробництво електроенергії, газу та води

6. Обробка металу

7. Виробництво електричних машин і апаратури

8. Виробництво устаткування для радіо, телебаченная та зв'язку

9. Авіаційне та оборонне виробництво

10. Виробництво неметалевих мінеральних виробів

11. Будівництво

12. Харчова промисловість

13. Рибне господарство

14. Текстильна промисловість

15. Виробництво шкіри та шкіряного взуття

16. Виробництво готового одягу та хутра

17. Виробництво гумових та пластмасових виробів

18. Виробництво деревини та виробів з деревини

19. Целюлозно-паперова промисловість

20. Поліграфічне виробництво

21. Медична та мікробіологічна промисловість

22. Ввиробництво медичних приладів та точних вимірювальних пристроїв

23. Виробництво тютюнових виробів

24. Виробництво елементів для механічних передач

25. Обробка відходів та брухту

26. Інші види виробництв різних галузей господарства

27. Сільське господарство

28. Транспортні послуги

29. Обслуговування споруд та устаткування для радіо, телебачення та зв'язку

30. Лабораторії

31. Діяльність у сфері відпочинку, розваг і культури

32. Охорона здоров'я, освіта та соціальна допомога

33. Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами

34. Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів

35. Індивідуальні послуги

36. Газо-, електрозварювальні роботи

37. Малярні роботи

38. Робота з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання

39. Загальні професії

Замовити персональну презентацію