Огляд практики застосування суддями Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду рішень Європейського суду з прав людини при прийнятті постанов за 2018 рік
Редакції документа
Редакція діє з  2018 року
Статус документа: чинний

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

Верховний Суд

ОГЛЯД ПРАКТИКИ
застосування суддями Касаційного господарського суду
у складі Верховного Суду рішень Європейського
суду з прав людини при прийнятті постанов за 2018 рік

close icon
Структура документа
Огляд практики застосування суддями Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду рішень Європейського суду з прав людини при прийнятті постанов за 2018 рік
Вступ

Вступ

Розділ І. Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.12.1950

Розділ І. Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.12.1950

Справа "Běleš and Others v. the Czech Republic", заява № 47273/99, рішення від 12.11.2002, пункт 49

Справа "Golder v. The United Kingdom", заява № 4451/70, рішення від 21.02.1975, пункти 35-36

Справа "Golder v. The United Kingdom", заява № 4451/70, рішення від 21.02.1975, пункт 38

Справа "Bellet v. France", заява № 23805/94, рішення від 04.12.1995, пункт 36

Справа "Fayed v. The United Kingdom", заява № 17101/90, рішення від 21.09.1990, пункт 65

Справа "Airey v. Ireland", заява № 6289/73, рішення від 09.10.1979, пункт 24

Справа "Airey v. Ireland", заява № 6289/73, рішення від 09.10.1979, пункт 26

Справа «Пелевін проти України», заява № 24402/02, рішення від 20.05.2010, пункт 27

Справа «Мельник проти України», заява № 23436/03, рішення від 28.03.2006, пункти 22-23

Справа «Мельник проти України», заява № 23436/03, рішення від 28.03.2006, пункт 30

Справа «Мушта проти України», заява № 8863/06, рішення від 18.11.2010, пункти 37-38

Справа "Kreuz v. Poland", заява № 28249/95, рішення від 19.06.2001, пункт 53, 60

Справа "Kreuz v. Poland", заява № 28249/95, рішення від 19.06.2001, пункт 59

Cправа «МПП «Голуб» проти України, заява № 6778/05, ухвала щодо прийнятності від 18.10.2005

Справа «Наталя Михайленко проти України», заява № 49069/11, рішення від 30.05.2013, пункт 31

Справа "Brualla Gómez De La Torre v. Spain", заява № 26737/95, рішення від 19.12.1997, пункт 33

Справа "Tinnelly & Sons Ltd and Others and McElduff and Others v. The United Kingdom", заява № 20390/92, рішення від 10.07.1998, пункт 72

Справа "Stankov v. Bulgaria", заява № 68490/01, рішення від 12.06.2007, пункт 57

Справа «Буланов та Купчик проти України», заяви № № 7714/06, 23654/08, від 09.12.2010, пункт 36

Справа "Prince Hans-Adam II of Liechtenstein v. Germany", заява № 42527/98, рішення від 12.07.2001, пункти 43-44

Справа «Красношапка проти України», заява № 23786/02 , рішення від 30.11.2006, пункт 51

Справа «Смірнова проти України», заява № 36655/02, рішення від 08.11.2005, пункти 66, 69

Справа "Unión Alimentaria Sanders SA v. Spain", заява № 11681/85, рішення від 07.07.1989, пункт 35

Справа «Трофимчук проти України», заява № 4241/03, рішення від 28.10.2010, пункт 54

Справа «Трофимчук проти України», заява № 4241/03, рішення від 28.10.2010, пункт 50

Справа «Серявін та інші проти України», заява № 4909/04, рішення від 10.02.2010, пункт 58

Справа «Проніна проти України», заява № 63566/00, рішення від 18.07.2006, пункт 23

Справа "Ruiz Torija v. Spain", заява № 18390/91, рішення від 09.12.1994, пункт 29

Справа "Suominen v. Finland", заява № 37801/97, рішення від 01.07.2003, пункт 36

Справа "Hirvisaari v. Finland", заява № 49684/99, рішення від 27.09.2001, пункт 30

Справа "Olujić v. Croatia", заява № 22330/05, рішення від 05.02.2009, пункт 77

Справа "Olujić v. Croatia", заява № 22330/05, рішення від 05.02.2009, пункт 82

Справа «Мала проти України», заява № 4436/07, рішення від 03.07.2014, пункт 48

Справа «Мала проти України», заява № 4436/07, рішення від 03.07.2014, пункт 49

Справа "Лопушанський проти України", заява № 27793/08, рішення від 02.02.2017, пункти 64-69

Справа «Надточій проти України», заява № 7460/03, рішення від 15.05.2008, пункт 26

Справа «Гурепка проти України» (№ 2), заява № 38789/04, рішення від 08.04.2010, пункт 23

Справа «Салов проти України», заява № 65518/01, рішення від 06.09.2005, пункт 87

Справа "Hadjianastassiou v. Greece", заява № 12945/87, рішення від 16.12.1992, пункт 33

Справа "Kuznetsov and Others v. Russia", заява № 184/02, рішення від 11.01.2007, пункт 83

Справа «Сокуренко і Стригун проти України», заяви № 29458/04 та № 29465/04, рішення від 20.07.2006, пункт 24

Справа «Олександр Волков проти України», заява № 21722/11, рішення від 09.01.2013, пункт 151

Справа «Устименко проти України», заява № 32053/13, рішення від 29.10.2015, пункт 46

Справа «Желтяков проти України», заява № 4994/04, рішення від 09.06.2011, пункти 42-44

Справа "Pravednaya v. Russia", заява № 69529/01, рішення від 18.11.2004, пункт 27

Справа "Pravednaya v. Russia", заява № 69529/01, рішення від 18.11.2004, пункт 28

Справа «Христов проти України», заява № 24465/04, рішення від 19.02.2009, пункти 33, 34

Справа «Пономарьов проти України», заява № 3236/03, рішення від 03.04.2008, пункт 40

Справа «Пономарьов проти України», заява № 3236/03, рішення від 03.04.2008, пункт 41

Справа «Шмалько проти України», заява № 60750/00, рішення від 20.07.2004, пункт 43

Справа «Вєренцов проти України», заява № 20372/11, рішення від 11.04.2013, пункт 52

Справа «Півень проти України», заява № 56849/00, рішення від 29.06.2004, пункт 35

Справа «Півень проти України», заява № 56849/00, рішення від 29.06.2004, пункт 40

Справа «Янголенко проти України», заява № 14077/05, рішення від 10.12.2009, пункт 27

Справа «Войтенко проти України», заява № 18966/02, рішення від 29.06.2004, пункт 39

Справа «Войтенко проти України», заява № 18966/02, рішення від 29.06.2004, пункт 53

Справа «Савіцький проти України», заява № 38773/05, рішення від 26.07.2012, пункти 147, 148

Справа «Шабельник проти України», заява № 16404/03, рішення від 19.02.2009, пункт 54

Справа «Глоба проти України», заява № 15729/07, рішення від 05.07.2012, пункти 26, 27

Справа «Чіжов проти України», заява № 6962/02, рішення від 17.05.2005, пункт 40

Справа «Деркач та Палек проти України», заяви № № 34297/02 та 39574/02, рішення від 21.12.2004, пункт 37

Справа «Ромашов проти України», заява № 67534/01, рішення від 27.04.2004, пункт 42

Справа «Бакай та інші проти України» заява № N 67647/01, рішення від 09.11.2004, пункт 24

Справа "Immobiliare Saffi v. Italy", заява № 22774/93, рішення від 28.07.1999, пункт 66

Справа "Immobiliare Saffi v. Italy", заява № 22774/93, рішення від 28.07.1999, пункт 74

Справа "Hornsby v. Greece", заява № 18357/91, рішення від 19.03.1997, пункт 40

Справа "Hornsby v. Greece", заява № 18357/91, рішення від 19.03.1997, пункт 41

Справа «Фуклєв проти України», заява № 71186/01, рішення від 07.06.2005, пункт 84

Справа «Дульський проти України», заява № 61679/00, рішення від 01.06.2006, пункт 71

Справа «Дульський проти України», заява № 61679/00, рішення від 01.06.2006, пункт 74

Справа "Brumărescu v. Romania", заява № 28342/95, рішення від 28.10.1999, пункт 61

Справа «Агрокомплекс проти України», заява № 23465/03, рішення від 06.10.2011, пункти 125, 126

Справа "Burdov v. Russia", заява № 59498/00, рішення від 07.05.2002, пункт 34

Справа «Юрій Миколайович Іванов проти України», заява № 40450/04, рішення від 15.10.2009, пункт 54

Справа «Совтрансавто-Холдинг» проти України», заява № 48553/99, рішення від 25.07.2002, пункт 72

Справа "Stagno v. Belgium", заява № 1062/07, рішення від 07.07.2009, пункт 26

Справа "Stubbings and Others v. The United Kingdom", заяви №№ 22083/93; 22095/93, рішення від 22.10.1996, пункт 51

Справа «ТОВ «Фріда» проти України», заява № 24003/07, рішення від 08.12.2016, пункт 33

Справа «Walchli v. France», заява № 35787/03, рішення від 26.07.2007, пункт 29

Справа «Папазова та інші проти України», заяви №№ 32849/05, 20796/06, 14347/07 та 40760/07, рішення від 15.03.2012, пункт 29

Справа «Воловік проти України», заява № 15123/03, рішення від 06.12.2007, пункт 45

Справа «Дія 97" проти України», заява № 19164/04, рішення від 21.10.2010, пункт 47

Справа "Chahal v. The United Kingdom", заява № 22414/93, рішення від 15.11.1996, пункт 145

Справа «Афанасьєв проти України», заява № 38722/02 рішення від 05.04.2005, пункт 75

Справа " Свято-Михайлівська Парафія проти України ", заява № 77703/01, рішення від 14.06.2007, пункт 127, 128

Справа "The Sunday Times v. The United Kingdom", заява № 6538/74, рішення від 26.04.1979, пункт 47

Справа "Steel and Others v. The United Kingdom", заява № 24838/94, рішення від 23.09.1998, пункт 54

Справа "De Cubber v. Belgium", заява № 9186/80, рішення від 26.10.1984, пункт 26

Справа "Khamidov v. Russia", заява № 72118/01, рішення від 15.11.2007, пункти 170-174

Справа «Нечипорук і Йонкало проти України», заява № 42310/04, рішення від 21.04.2011, пункт 280

Справа «Перетяка та Шереметьєв проти України», заява № 17160/06 та № 35548/06, рішення від 20.06.2011, пункт 33

Справа «Перетяка та Шереметьєв проти України», заява № 17160/06 та № 35548/06, рішення від 20.06.2011, пункт 34

Справа «Баришевський проти України», заява № 71660/11, рішення від 26.02.2015, пункт 95

Справа «Газета «Україна-центр» проти України», заява № 16695/04, рішення від 15.07.2010, пункт 28

Справа "Термобетон" проти України", заява № 22538/04, рішення від 18.06.2009, пункт 27

Справа " Пічкур проти України ", заява № 10441/06, рішення від 07.11.2013, пункт 48-49

Справа "Menchinskaya v. Russia", заява № 42454/02, рішення від 15.01.2009, пункти 30-33

Справа "Menchinskaya v. Russia", заява № 42454/02, рішення від 15.01.2009, пункт 35

Справа " F.W. v. France ", заява № 61517/00, рішення від 31.03.2005, пункт 27

Розділ ІІ. Протокол Перший до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, від 20.03.1952

Розділ ІІ. Протокол Перший до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, від 20.03.1952

Справа «Пономарьов проти України», заява № 3236/03, рішення від 03.04.2008, пункт 43

Справа «Юрій Миколайович Іванов проти України», заява № 40450/04, рішення від 15.10.2009, пункт 52

Справа «Агрокомплекс проти України», заява № 23465/03, рішення від 06.10.2011, пункт 166

Справа «Совтрансавто-Холдинг» проти України, заява № 48553/99, рішення від 25.07.2002, пункт 96

Справа "Терем ЛТД, Чечеткін та Оліус проти України», заява № 70297/01, рішення від 18.10.2005, пункт 48

Справа «Бакалов проти України», заява № 14201/02, рішення від 30.11.2004, пункт 40

Справа «Кечко проти України», заява № 63134/00, рішення від 08.11.2005, пункти 23, 26

Справа "Stretch v. the United Kingdom", заява № 44277/98, рішення від 24.06.2003, пункт 32

Справа "Stretch v. the United Kingdom", заява № 44277/98, рішення від 24.06.2003, пункт 35

Справа "Stretch v. the United Kingdom", заява № 44277/98, рішення від 24.06.2003, пункти 37-41

Справа «Рисовський проти України», заява № 29979/04, рішення від 20.01.2012, пункти 70, 71

Справа «Федоренко проти України», заява № 25921/0, рішення від 01.06.2006, пункт 21

Справа "Суханов та Ільченко проти України", заяви № № 68385/10 та 71378/10, рішення від 26.06.2014, пункти 35

Справа «Федоренко проти України», заява № 25921/0, рішення від 01.06.2006, пункти 25-34

Справа "Україна-Тюмень" проти України", заява № 22603/02, рішення від 22.11.2007, пункти 55-57

Справа "Україна-Тюмень" проти України", заява № 22603/02, рішення від 22.11.2007, пункти 50, 51

Справа "Щокін проти України", заяви № 23759/03 та № 37943/06, рішення від 14.10.2010, пункт 56

Замовити персональну презентацію