Наказ Мінприроди "Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів" від 20.07.2009 № 389
Редакції документа
Редакція діє з  27.11.2015
Статус документа: чинний

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.07.2009 № 389

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2009 р.
за № 767/16783

close icon
Структура документа
Наказ Мінприроди "Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів" від 20.07.2009 № 389
Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів

Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів

Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів

Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів

I. Загальні положення

II. Забруднення водних об'єктів наднормативними скидами забруднюючих речовин у водний об'єкт зі зворотними водами

III. Забруднення водних об'єктів забруднюючими речовинами у чистому вигляді у складі продукції, сировини та відходами

IV. Забруднення підземних вод

V. Розрахунок маси наднормативного скиду забруднюючих речовин у водний об'єкт зі зворотними водами

VI. Розрахунок маси нафти та нафтопродуктів, скинутих у водний об'єкт внаслідок витоку або виливу

VII. Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок наднормативного скиду забруднюючих речовин у водний об'єкт зі зворотними водами

VIII. Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних водним об'єктам внаслідок забруднення речовинами у чистому вигляді у складі продукції чи сировини, плаваючими відходами або сміттям

IX. Розрахунок розміру відшкодування збитків, обумовлених самовільним використанням водних ресурсів за відсутності дозвільних документів (дозволу на спеціальне водокористування та/або спеціального дозволу на користування надрами (підземні води)), у разі перевищення встановлених у дозволі на спеціальне водокористування лімітів

X. Розрахунок розміру відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок забруднення підземних вод забруднюючими речовинами

XI. Розрахунок розміру відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок забруднення поверхневих і підземних вод фільтратом сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових та промислових відходів

Питома маса нафти на 1 м2 поверхні води при різному зовнішньому вигляді нафтової плівки (МПМ)

Питома маса нафти на 1 м2 поверхні води при різному зовнішньому вигляді нафтової плівки (МПМ)

Значення коефіцієнта Ккат, що враховує категорію водного об'єкта*

Значення коефіцієнта Ккат, що враховує категорію водного об'єкта*

Значення регіонального коефіцієнта дефіцитності водних ресурсів поверхневих вод КР

Значення регіонального коефіцієнта дефіцитності водних ресурсів поверхневих вод КР

Значення коефіцієнта цінності морської акваторії Кц

Значення коефіцієнта цінності морської акваторії Кц

Значення коефіцієнта КЯ, що враховує якісну різнорідність морських вод

Значення коефіцієнта КЯ, що враховує якісну різнорідність морських вод

Значення коефіцієнта КБ, що враховує фактор батиметричних умов району забруднення

Значення коефіцієнта КБ, що враховує фактор батиметричних умов району забруднення

Значення коефіцієнта КД, що враховує вплив гідродинамічного фактору

Значення коефіцієнта КД, що враховує вплив гідродинамічного фактору

Значення коефіцієнта Кх, що характеризує ступінь забрудненості поверхні води відходами або сміттям

Значення коефіцієнта Кх, що характеризує ступінь забрудненості поверхні води відходами або сміттям

Орієнтовні значення активної пористості водонасичених порід

Орієнтовні значення активної пористості водонасичених порід

Значення регіональногокоефіцієнта дефіцитності підземних вод КРп

Значення регіональногокоефіцієнта дефіцитності підземних вод КРп

Середньостатистичний вміст забруднюючих речовин у фільтраті сміттєзвалищ і полігонів твердих побутових відходів

Середньостатистичний вміст забруднюючих речовин у фільтраті сміттєзвалищ і полігонів твердих побутових відходів

Замовити персональну презентацію