Наказ Міністерство аграрної політики України "Про затвердження Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового" від 13.04.2009 № 264
Редакції документа
Редакція діє з  17.07.2009
Статус документа: чинний

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

13.04.2009  № 264

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 липня 2009 р.
за N 591/16607

close icon
Структура документа
Наказ Міністерство аграрної політики України "Про затвердження Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового" від 13.04.2009 № 264
Про затвердження Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового

Про затвердження Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового

Інструкція з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового

I. Загальні положення

II. Порядок відпуску спирту

1. Загальні вимоги до відпуску спирту

2. Порядок відпуску спирту з виробництва у спиртосховище

3. Порядок відпуску спирту для транспортування споживачам автомобільним транспортом

4. Відпуск спирту для транспортування покупцям залізницею

5. Порядок відпуску спирту для виробничо-експлуатаційних, лабораторних та інших цілей

III. Порядок зберігання та Інвентаризації спирту

1. Порядок зберігання спирту

2. Порядок інвентаризації спирту

IV. Порядок транспортування спирту

1. Загальні вимоги до транспортування спирту

2. Транспортування спирту залізницею

3. Транспортування спирту автомобільним транспортом

V. Порядок приймання спирту

1. Загальні вимоги до приймання спирту

2. Порядок приймання спирту, який транспортували автотранспортом

3. Порядок приймання спирту, який транспортували залізницею

VI. Порядок відбирання проб спирту, їх зберігання та облік

VI. ПОРЯДОК ВІДБИРАННЯ ПРОБ СПИРТУ, ЇХ ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБЛІК

VII. Вимоги охорони праці та пожежної безпеки під час приймання, зберігання, транспортування та відпуску спирту

VII. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРИЙМАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ВІДПУСКУ СПИРТУ

Таблиця поправок на об'ємне розширення металевих технічних мірників I класу під час вимірювання об'єму спирту

АКТ про виробництво спирту, продуктів брагоректифікації та передачу їх у спиртосховище

Копія акта про виробництво спирту, продуктів брагоректифікації та передачу їх у спиртосховище

Журнал обліку виробництва спирту за показниками лічильників контрольних спиртовимірювальних апаратів

Журнал обліку відмірів спирту

Приклади розрахунків при вимірюванні безводного спирту в партіях

Журнал обліку руху спирту в спиртосховищі

Журнал обліку руху спирту в резервуарах

Акт про відвантаження та приймання спирту № ________

Довідка про операції під час відвантаження і приймання спирту та про норми граничнодопустимих природних втрат спирту

Вимога на відпуск спирту на виробництво № _____________

Приклади застосування формул для обчислення місткості резервуарів

Акт на промивання тари для транспортування спирту

Журнал огляду стану обладнання, трубопроводів і арматури спиртосховища (складу)

Акт інвентаризації спирту

Довідка бухгалтерії про результати інвентаризації спирту та продуктів брагоректифікації

Розрахунок втрат і природних втрат спирту згідно з нормами

Посвідчення

Акт про недостачу спирту, який перевозили автотранспортом,

Таблиця 1. Таблиця градуювання залізничних цистерн

Таблиця 2. Норми природної втрати спирту

Приклад розрахунку недостачі спирту, за яку пред'являється претензія:

Акт відбору проби спирту із залізничної цистерни, що прибула, № ________

Журнал обліку проб спирту, що надходять в лабораторію для випробовувань

Замовити персональну презентацію