Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Методичні рекомендації щодо організації матеріального стимулювання праці працівників підприємств і організацій "від 29.01.2003 № 23
Редакції документа
Редакція діє з  29.01.2003
Статус документа: чинний

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

РЕКОМЕНДОВАНО
Наказ
Міністерства праці
та соціальної політики
України
29 січня 2003 р. № 23 

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Методичні рекомендації щодо організації матеріального стимулювання праці працівників підприємств і організацій "від 29.01.2003 № 23
Методичні рекомендації щодо організації матеріального стимулювання праці працівників підприємств і організацій

Основні терміни та поняття, що застосовуються в методичних рекомендаціях

1. Загальні положення

Розділ I Форми та методи матеріального стимулювання праці на підприємствах, фірмах та компаніях зарубіжних країн

1. Практика матеріального стимулювання праці на окремих підприємствах Російської Федерації

2. Практика матеріального стимулювання акціонерів на підприємствах Угорщини та Румунії

3. Практика матеріального стимулювання праці на підприємствах та фірмах Англії

4. Практика матеріального стимулювання участі працівників підприємств і фірм ФРН в акціонерному капіталі

5. Практика матеріального стимулювання праці на підприємствах і фірмах Франції

6. Практика матеріального стимулювання праці на підприємствах і фірмах Італії

7. Практика матеріального стимулювання праці на підприємствах і фірмах США

8. Практика матеріального стимулювання праці на підприємствах і фірмах Японії

9. Системи організації матеріального стимулювання праці керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців

10. Основні напрями діяльності, показники оцінки діяльності служб (структурних підрозділів), які забезпечують реалізацію напрямів діяльності підприємства

11. Матеріальне стимулювання праці робітників

12. Показники матеріального стимулювання праці робітників

13. Система доплат і надбавок у матеріальному стимулюванні праці працівників

14. Спеціальні системи матеріального стимулювання працівників підприємств

15. Матеріальне стимулювання працівників на основі бальної оцінки результатів та якості їх праці

16. Соціальні системи матеріального стимулювання працюючих

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Додаток Д

Додаток Е

Перелік використаних джерел

Замовити персональну презентацію