Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Методичні рекомендації щодо оплати праці працівників малих підприємств" від 13.08.2004 № 186
Редакції документа
Редакція діє з  13.08.2004
Статус документа: чинний

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
від 13 серпня 2004 р. № 186

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Методичні рекомендації щодо оплати праці працівників малих підприємств" від 13.08.2004 № 186
Методичні рекомендації щодо оплати праці працівників малих підприємств

Методичні рекомендації щодо оплати праці працівників малих підприємств

Основнi термiни та поняття сфери оплати працi, якi використовуються в рекомендацiях

1. Загальнi положення

2. Методичнi пiдходи щодо розробки тарифної системи

3. Методичнi пiдходи щодо побудови тарифної системи оплати працi керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв i технiчних службовцiв

4. Система оплати працi на основi єдиних тарифних сiток

4. Система оплати працi на основi єдиних тарифних сiток

5. Системи стимулювання мотивацiї працiвникiв щодо полiпшення кiнцевих результатiв роботи пiдприємства

6. Доплати та надбавки. Порядок їх встановлення та скасування

7. Системи оцiнки результатiв працi та особистих якостей працiвникiв

8. Основнi положення щодо забезпечення прозоростi та гнучкостi систем органiзацiї оплати працi

Перелiк використаних джерел

Замовити персональну презентацію