Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" від 20.10.1999 № 246
Редакція діє з  03.11.2020
Статус документа: чинний

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ  

№ 246 від 20.10.99
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 листопада 1999 р.
за № 751/4044

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" від 20.10.1999 № 246
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

Загальні положення

Визнання та первісна оцінка запасів

Оцінка вибуття запасів

Оцінка запасів на дату балансу

Розкриття інформації про запаси в примітках до фінансової звітності

Приклади розподілу транспортно-заготівельних витрат

Замовити персональну презентацію