Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" від 20.10.1999 № 246
Редакція діє з  14.02.2000
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ  

20.10.1999 № 246 

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну

№ 15 (z0089-00) від 28.01.2000}

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" від 20.10.1999 № 246
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

Загальні положення

Визнання та первісна оцінка запасів

Оцінка вибуття запасів

Оцінка запасів на дату балансу

Розкриття інформації про запаси в примітках до фінансової звітності

Замовити персональну презентацію