Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" від 20.10.1999 № 246
Редакція діє з  10.12.2001
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ  

20.10.1999 № 246 

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну

№ 15 (z0089-00) від 28.01.2000

№ 131 (z0359-00) від 14.06.2000

№ 304 (z0905-00) від 30.11.2000

№ 989 (z0962-02) від 25.11.2002}

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" від 20.10.1999 № 246
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

Загальні положення

Визнання та первісна оцінка запасів

Оцінка вибуття запасів

Оцінка запасів на дату балансу

Розкриття інформації про запаси в примітках до фінансової звітності

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

Приклади розподілу транспортно-заготівельних витрат

Замовити персональну презентацію