Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" від 18.10.1999 № 242
Редакція діє з  01.01.2015
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

№ 242 від 18.10.99
м.Київ
vd991018 vn242

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 листопада 1999 р.
за № 750/4043

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" від 18.10.1999 № 242
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи"

Загальні положення

Визнання і оцінка нематеріальних активів

Переоцінка нематеріальних активів

Амортизація нематеріальних активів

Зменшення корисності нематеріальних активів

Вибуття нематеріальних активів

Розкриття інформації щодо нематеріальних активів у примітках до фінансових звітів

Особливості бухгалтерського обліку нематеріальних активів установами

Замовити персональну презентацію