Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" від 27.04.2000 № 92
Редакція діє з  28.03.2005
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.04.2000 № 92

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну № 304 (z0905-00) від 30.11.2000

№ 989 (z0962-02) від 25.11.2002

№ 731 (z1560-04) від 22.11.2004

№ 235 (z0312-05) від 16.03.2005} 

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" від 27.04.2000 № 92
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" від 27.04.2000 № 92

а

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"

Загальні положення

Визнання та оцінка основних засобів

Переоцінка основних засобів

Амортизація основних засобів

Зменшення корисності основних засобів

Вибуття основних засобів

Розкриття інформації про основні засоби у примітках до фінансової звітності

Замовити персональну презентацію