Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" від 27.04.2000 № 92
Редакція діє з  18.03.2014
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.04.2000 № 92

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну № 304 (z0905-00) від 30.11.2000

№ 989 (z0962-02) від 25.11.2002

№ 731 (z1560-04) від 22.11.2004

№ 235 (z0312-05) від 16.03.2005}  

{Додатково див. Лист Міністерства фінансів № 31-34000-20-27/22884 (v2288201-05) від 27.10.2005}  

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів

№ 1176 (z1342-06) від 11.12.2006

№ 353 (z0225-08) від 05.03.2008

№ 1238 (z1084-08) від 14.10.2008

№ 1125 (z0970-09) від 25.09.2009

№ 1396 (z1239-09) від 30.11.2009 - Наказ скасовано з 01.01.2015 на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1343 (z0008-13) від 17.12.2012

№ 372 (z0452-11) від 18.03.2011

№ 1591 (z1556-11) від 09.12.2011

№ 658 (z1011-12) від 31.05.2012

№ 627 (z1242-13) від 27.06.2013

№ 48 (z0341-14) від 08.02.2014 } 

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" від 27.04.2000 № 92
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" від 27.04.2000 № 92

а

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"

Загальні положення

Визнання та оцінка основних засобів

Переоцінка основних засобів

Амортизація основних засобів

Зменшення корисності основних засобів

Вибуття основних засобів

Розкриття інформації про основні засоби у примітках до фінансової звітності

Особливості бухгалтерського обліку основних засобів установами

Замовити персональну презентацію