Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи" від 18.11.2005 № 790
Редакція діє з  22.04.2011
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ  

18.11.2005 № 790 

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів

№ 1176 (z1342-06) від 11.12.2006

№ 372 (z0452-11) від 18.03.2011}

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи" від 18.11.2005 № 790
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи"

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи"

Загальні положення

Визнання та оцінка біологічних активів

Доходи та витрати сільськогосподарської діяльності

Розкриття інформації про біологічні активи у примітках до фінансової звітності

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи"

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи"

Замовити персональну презентацію