Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами" від 19.05.2005 № 412
Редакція діє з  03.11.2020
Статус документа: чинний

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.05.2005 № 412

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 червня 2005 р.
за № 621/10901

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами" від 19.05.2005 № 412
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами"
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами"

Загальні положення

Визначення звітних сегментів

Визначення доходів і витрат звітних сегментів

Визначення активів і зобов'язань за звітними сегментами

Додаток до приміток до річної фінансової звітності

Приклади визначення господарських сегментів підприємства

1. Визначення звітного сегмента на основі критерію доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2. Визначення звітного сегмента на основі критерію фінансового результату сегмента

3. Визначення звітного сегмента на основі критерію балансової вартості активів

Замовити персональну презентацію