Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів" від 24.12.2004 № 817
Редакції документа
Редакція діє з  03.11.2020
Статус документа: чинний

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2004 № 817

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2005 р.
за № 35/10315

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів" від 24.12.2004 № 817
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів"
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів"

Загальні положення

Визнання та оцінка зменшення корисності активу

Відновлення корисності активу

Зменшення та відновлення корисності групи активів, яка генерує грошові потоки

Розкриття інформації про зменшення і відновлення корисності активів у примітках до фінансової звітності

Приклад визначення суми очікуваного відшкодування активу та втрат від зменшення його корисності

Приклад визначення суми вигід від відновлення корисності активу

Замовити персональну презентацію