Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" від 07.11.2003 № 617
Редакція діє з  09.08.2013
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ   

07.11.2003 № 617

 

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів

№ 412 (z0621-05) від 19.05.2005

№ 1100 (z1221-07) від 03.10.2007

№ 353 (z0225-08) від 05.03.2008

№ 1591 (z1556-11) від 09.12.2011

№ 627 (z1242-13) від 27.06.2013}

 

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" від 07.11.2003 № 617
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"

Загальні положення

Визнання та оцінка необоротних активів та групи вибуття, утримуваних для продажу

Визнання та оцінка припиненої діяльності

Розкриття інформації про необоротні активи та групу вибуття, утримувані для продажу, а також припинену діяльність у примітках до фінансової звітності

Замовити персональну презентацію