Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію" від 16.07.2001 № 344
Редакції документа
Редакція діє з  03.11.2020
Статус документа: чинний

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ 

№ 344 від 16.07.2001

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2001 р.
за № 647/5838

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію" від 16.07.2001 № 344
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію"
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію"

Загальні положення

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Перерахунок чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію

Розкриття інформації про чистий прибуток на одну просту акцію

Приклад розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу (шт.)

Приклад розрахунку скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію

Порядок включення розбавляючих потенційних простих акцій до розрахунку середньорічної кількості простих акцій і чистого прибутку на одну просту акцію в результаті конвертації фінансових інструментів

Замовити персональну презентацію