Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію" від 16.07.2001 № 344
Редакції документа
Редакція діє з  30.07.2001
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ 

16.07.2001 № 344 

 

 

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію" від 16.07.2001 № 344
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію"

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію"

Загальні положення

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Перерахунок чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію

Додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію"

Приклад розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу (шт.)

Додаток 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію"

Приклад розрахунку скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію

Додаток 3 До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію"

Порядок включення розбавляючих потенційних простих акцій до розрахунку середньорічної кількості простих акцій і чистого прибутку на одну просту акцію в результаті конвертації фінансових інструментів

Замовити персональну презентацію