Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції" від 28.02.2002 № 147
Редакції документа
Редакція діє з  09.08.2013
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 147 від 28.02.2002

Зареєстровано в Міністерстві м.Київ
юстиції України
19 березня 2002 р.
за № 269/6557

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції" від 28.02.2002 № 147
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції"

Загальні положення

Коригування показників балансу

Коригування показників звіту про фінансові результати

Коригування показників звіту про рух грошових коштів

Коригування показників звіту про власний капітал

Консолідація скоригованих фінансових звітів

Розкриття інформації про вплив інфляції в примітках до фінансової звітності

Приклад коригування фінансової звітності
Замовити персональну презентацію