Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" від 28.12.2000 № 353
Редакція діє з  01.01.2007
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ 

28.12.2000 № 353 

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів

№ 363 (z0462-03) від 23.05.2003

№ 1176 (z1342-06) від 11.12.2006}

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" від 28.12.2000 № 353
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток"

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток"

Загальні положення

Визнання витрат (доходів), активів та зобов'язань, пов'язаних з податком на прибуток

Оцінка активів та зобов'язань з податку на прибуток

Відображення активів та зобов'язань з податку на прибуток у фінансовій звітності

Розкриття інформації про податок на прибуток у примітках до фінансової звітності

Замовити персональну презентацію