Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" від 26.04.2000 № 91
Редакції документа
Редакція діє з  03.11.2020
Статус документа: чинний

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 91 від 26.04.2000
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2000 р.
за № 284/4505

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" від 26.04.2000 № 91
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції"

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції"

Загальні положення

Первісна оцінка фінансових інвестицій

Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу

Облік фінансових інвестицій в асоційовані й дочірні підприємства

Облік спільної діяльності

Розкриття інформації про фінансові інвестиції у примітках до фінансової звітності

Приклади визначення суми амортизації дисконту, премії та амортизованої собівартості фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотка

Приклади визначення суми амортизації дисконту, премії та амортизованої собівартості фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотка

Замовити персональну презентацію