Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" від 28.05.1999 № 137
Редакції документа
Редакція діє з  03.11.2020
Статус документа: чинний

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.05.1999 № 137

№ 137 від 28.05.99
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
 юстиції України
21 червня 1999 р.
за № 392/3685

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" від 28.05.1999 № 137
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

Загальні положення

Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках

Зміни в обліковій політиці

Події після дати балансу

Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів

Орієнтовний перелік подій після дати балансу

Замовити персональну презентацію