Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів" від 30.09.2003 № 561
Редакції документа
Редакція діє з  14.01.2020
Статус документа: чинний

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

НАКАЗ

30.09.2003 № 561 

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів" від 30.09.2003 № 561
Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів

{У тексті Методичних рекомендацій та додатку до них слово "(індексацій)" у всіх відмінках виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 6 від 14.01.2020}

1. Загальні положення

2. Класифікація основних засобів

3. Облік надходження основних засобів

4. Облік основних засобів в оренді

5. Облік амортизації основних засобів

6. Облік ремонту та поліпшення основних засобів

7. Переоцінка та зменшення корисності основних засобів

8. Облік вибуття основних засобів

9. Облік незавершених капітальних інвестицій

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з основними засобами

Замовити персональну презентацію