Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів" від 30.09.2003 № 561
Редакції документа
Редакція діє з  30.12.2013
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

НАКАЗ

від 30.09.2003 № 561 

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів" від 30.09.2003 № 561
Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів

1. Загальні положення

2. Класифікація основних засобів

3. Облік надходження основних засобів

4. Облік основних засобів в оренді

5. Облік амортизації основних засобів

6. Облік ремонту та поліпшення основних засобів

7. Переоцінка та зменшення корисності основних засобів

8. Облік вибуття основних засобів

9. Облік незавершених капітальних інвестицій

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з основними засобами

Замовити персональну презентацію