Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» від 25.01.2012 № 52
Редакції документа
Редакція діє з  24.01.2017
Статус документа: чинний

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.01.2012  № 52

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2012 р.
за № 200/20513

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» від 25.01.2012 № 52
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

І. Загальні положення

ІІ. Коригування показників балансу

ІІІ. Коригування показників звіту про фінансові результати

IV. Коригування показників звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал

V. Консолідація скоригованих фінансових звітів

VI. Розкриття інформації про вплив інфляції в примітках до фінансової звітності

Замовити персональну презентацію