Наказ Міністерства фінансів України "Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність"" від 24.12.2010 № 1629
Редакції документа
Редакція діє з  14.12.2018
Статус документа: чинний

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2010 № 1629

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2011 р.
за № 87/18825

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України "Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність"" від 24.12.2010 № 1629
Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність"

I. Загальні положення

II. Порядок складання та подання консолідованої фінансової звітності

ІІІ. Загальна консолідована фінансова звітність суб’єктів державного сектору

ІV. Розкриття інформації про складання консолідованої фінансової звітності

Консолідований баланс Форма № 1-кдс

Консолідований звіт про фінансові результати Форма № 2-кдс

Консолідований звіт про рух грошових коштів Форма № 3-кдс

Консолідований звіт про власний капітал Форма № 4-кдс

Замовити персональну презентацію