Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі" від 12.10.2010 № 1202
Редакції документа
Редакція діє з  01.01.2018
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.10.2010  № 1202

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 листопада 2010 р.
за № 1017/18312

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі" від 12.10.2010 № 1202
Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби"

I. Загальні положення

II. Визнання та первісна оцінка основних засобів

III. Оцінка після первісного визнання та переоцінка основних засобів

IV. Амортизація основних засобів

V. Зменшення корисності основних засобів

VI. Вибуття основних засобів

VII. Розкриття інформації про основні засоби у примітках до фінансової звітності

Замовити персональну презентацію