Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі" від 18.05.2012 № 568
Редакції документа
Редакція діє з  24.01.2017
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2012  № 568

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 червня 2012 р.
за № 901/21213

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі" від 18.05.2012 № 568
Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 "Фінансові інвестиції"

І. Загальні положення

ІІ. Визнання та первісна оцінка фінансових інвестицій

ІІІ. Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу

ІV. Облік спільної діяльності

V. Розкриття інформації про фінансові інвестиції у примітках до фінансової звітності

Приклади визначення суми амортизації дисконту, премії та амортизованої собівартості фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотка

Замовити персональну презентацію