Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" від 28.12.2009 № 1541
Редакції документа
Редакція діє з  01.01.2018
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2009 № 1541

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2010 р.
за № 103/17398

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" від 28.12.2009 № 1541
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

Національне положеня (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

I. Загальні положення

II. Облікова політика

III. Принципи підготовки та якісні характеристики фінансової звітності

IV. Склад та елементи фінансової звітності

V. Баланс

VI. Звіт про фінансові результати

VII. Звіт про рух грошових коштів

VIII. Звіт про власний капітал

ІХ. Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін

Х. Події після дати балансу

XI. Розкриття інформації у фінансовій звітності

Баланс Форма № 1-дс

Звіт про фінансові результати Форма № 2-дс

Звіт про рух грошових коштів Форма № 3-дс

Звіт про власний капітал Форма № 4-дс

Замовити персональну презентацію