Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами" від 24.12.2012 № 1407
Редакції документа
Редакція діє з  13.01.2020
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2012  № 1407

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2013 р.
за № 130/22662

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами" від 24.12.2012 № 1407
Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

I. Загальні положення

II. Основні положення про формування єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

III. Облік бюджетних асигнувань та контроль за їх дотриманням органами Казначейства

IV. Облік змін бюджетних асигнувань, що виникають у процесі виконання державного бюджету

V. Порядок відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету

VI. Порядок відкриття асигнувань за рахунок інших надходжень спеціального фонду державного бюджету

VII. Особливості здійснення окремих видатків розпорядників бюджетних коштів, у підпорядкуванні яких є бюджетні установи, розташовані за межами України

VIII. Особливості здійснення окремих видатків державного бюджету

IX. Особливості здійснення витрат з погашення і обслуговування боргових та гарантійних зобов'язань держави

X. Здійснення операцій за рахунок власних надходжень бюджетних установ

XI. Здійснення видатків розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів

XII. Порядок оформлення документів для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів або одержувачам бюджетних коштів

XIII. Проведення видатків розпорядників бюджетних коштів в іноземній валюті

XIV. Проведення розрахунків за окремими рішеннями

XV. Здійснення операцій з надання кредитів за рахунок коштів державного бюджету

Мережа розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету в 20___ році

Реєстр змін № _______ від __________ до мережі розпорядників та одержувачів коштів Державного бюджету в 20___ році

Витяг з річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) на 20__ рік

Витяг з помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) (з помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду державного бюджету/ з помісячного розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету) на 20__ рік

Витяг з річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету на 20__ рік

Витяг з річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень на 20__ рік

Витяг з помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на 20_ рік

Розподіл показників зведених кошторисів

Розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету)(Розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету)

Розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)

Зведення показників спеціального фонду

Розподіл показників зведених планів використання бюджетних коштів

Розподіл показників зведених помісячних планів використання бюджетних коштів

Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів

Реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету)(Розподілу показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету)

Реєстр змін розподілу показників зведених планів спціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)

Реєстр змін зведення показників спеціального фонду

Пропозиції щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету на період з____________ по ____________

Пропозиції щодо відкриття асигнувань для надання кредитів із загального фонду державного бюджету на період з____________ по ____________

Зведена виписка з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального/спеціального фонду Державного бюджету України

Розподіл відкритих асигнувань

Виписка з рахунка

Заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою Державною казначейською Службою України

Розпис асигнувань державного бюджету (міжбюджетні трансферти) на 20__ рік

Помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету (міжбюджетні трансферти) на 20__ рік

Помісячний розрис асигнувань спеціального фонду державного бюджету (міжбюджетні трансферти) на 20__ рік

Повідомлення № ___ від _____ 20__ про зміни до річного розпису асигнувань державного бюджету (міжбюджетні трансферти) на 20__ рік

Повідомлення № __ від ________ 20__ про зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (міжбюджетні трансферти) на 20___ рік

Повідомлення № __ від ________ 20__ про зміни до помісячного розпису асигнувань спеціального фонду державного бюджету (міжбюджетні трансферти) на 20___ рік

Реєстр на перерахування міжбюджетних трансфертів

Коригувальний реєстр

Реєстр на відкриття асигнувань (виділення коштів) із загального фонду державного бюджету по державному боргу/виконанню державою гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити (позики) під державні гарантії

Довідка про операції в національній валюті

Заявка на видачу готівки № ___

Довідка про надходження у натуральній формі за ____________________ 20__ року (місяць)

Акт придбання матеріальних цінностей

Заявка-доручення № __________ на здійснення видатків в іноземній валюті "___" ________________ 20__ року

Довідка про операції в іноземній валюті

Замовити персональну презентацію