Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків" від 29.09.2017 № 822
Редакції документа
Редакція діє з  19.03.2021
Статус документа: чинний

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.09.2017  № 822

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2017 р.
за № 1306/31174

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків" від 29.09.2017 № 822
Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

І. Загальні положення

ІІ. Поняття реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі

III. Вимоги до документів, які подаються фізичними особами для проведення реєстрації, внесення змін, отримання картки платника податків або відомостей з Державного реєстру

IV. Державний реєстр

V. Відомості з Державного реєстру

VI. Подання інформації до Державного реєстру

VII. Порядок реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)

VIІI. Порядок обліку фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру

IX. Порядок подання Заяви про зміну даних, які вносяться до Облікової картки та Повідомлення

X. Порядок отримання відомостей з Державного реєстру

ХІ. Використання реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та/або номера паспорта (для фізичних осіб, які мають право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта)

XII. Організація обліку фізичних осіб - платників податків у Державному реєстрі

ХIІІ. Порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків

XIV. Особливості реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі на підставі документів в електронній формі

Повідомлення про склад та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, права та обов’язки фізичної особи - платника податків

Облікова картка фізичної особи - платника податків

Картка платника податків

Форма, за якою дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків вносяться до паспорта громадянина України у формі книжечки

Довідка про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків

Журнал видачі документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та/або внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

Журнал видачі довідок про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків

Повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

Форма відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, що вноситься контролюючим органом до паспорта громадянина України у формі книжечки (сьома, восьма або дев’ята сторінки)

Повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

Журнал обліку повідомлень за формою № 1П / заяв за формою № 5ДРП осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

Заява про внесення змін до окремого реєстру Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та/або номером паспорта

Заява щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків

Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків

Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела виплачених доходів та утриманих податків

Журнал надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми виплачених доходів та утриманих податків

Замовити персональну презентацію